Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz klientów Fkwadrat Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

Kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Kancelaria specjalizuje się w doradztwie prawnym w następujących dziedzinach:

 • postępowania sądowe i egzekucyjne
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prawo gospodarcze
 • prawo nieruchomości
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne

Zakres usług kancelarii obejmuje w szczególności:

 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
 • obrona w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karno-skarbowych
 • stała obsługa podmiotów gospodarczych
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii oraz analiz prawnych
 • przygotowywanie oraz weryfikacja umów prawa handlowego i cywilnego
 • udział w negocjacjach, mediacjach
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków
 • doradztwo w kwestii wyboru formy działalności gospodarczej optymalnej z punktu widzenia potrzeb Klienta oraz skutków podatkowych
 • przygotowywanie dokumentacji oraz przeprowadzanie rejestracji podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń w odpowiednich rejestrach i ewidencjach
 • obsługę prawną w zakresie uzyskiwania zezwoleń i koncesji
 • przygotowywanie dokumentacji, wymaganej przez przepisy prawa pracy
 • kompleksową obsługę przy transakcjach dotyczących nieruchomości oraz sprzedaży przedsiębiorstwa
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów i uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek (posiedzeniach zarządu, zgromadzeniach wspólników, zebraniach rad nadzorczych)
 • obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia procesu likwidacji oraz reprezentację klientów w postępowaniu upadłościowym

Kancelaria adwokacka współpracuje ze sprawdzonymi kancelariami notarialnymi, komornikami, tłumaczami przysięgłymi, zapewniając Klientom Kancelarii kompleksową obsługę.

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie w umowie z klientem, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania. Istnieje również możliwość uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy.

Stała obsługa podmiotów gospodarczych prowadzona jest za wynagrodzeniem ryczałtowym. Przy określaniu wynagrodzenia ryczałtowego uwzględniany jest indywidualny i specyficzny charakter działalności i potrzeb Klienta w zakresie ochrony prawnej. Inną możliwą formą wynagrodzenia za świadczone usługi jest wynagrodzenie godzinowe za czas faktycznie poświęcony Klientowi. Wynagrodzenie jest obliczane na podstawie przedkładanego zestawienia godzinowego obejmującego wyszczególnienie wykonanej pracy. Faktyczny czas poświęcony takiej obsłudze jest głównie uzależniony od poziomu skomplikowania zagadnień stanowiących przedmiot poszczególnych projektów.