ul. Twarda 18

00-824 Warszawa

ul. Podwale 17

00-252 Warszawa

+48 501 302 316

biuro@fkwadrat.pl

Książka przychodów i rozchodów

Fkwadrat Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Poniżej przedstawiamy co dajemy w ramach prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.

  • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
  • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
  • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
  • doradztwo w kwestiach podatkowych