W ramach obsługi kadr i płac wykonujemy następujące działania:

  • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
  • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
  • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
  • ewidencja urlopów
  • reprezentowanie w US i ZUS